Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Schetslijntje vzw.

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van Schetslijntje vzw. Wanneer het leveringen of diensten betreft die niet via de webwinkel plaatsvinden, maar ontstaan uit bijvoorbeeld contante verkopen dan zijn de artikelen uitgesloten van deze voorwaarden. Op alle leveringen, diensten en overeenkomsten van of met Schetslijntje vzw als ook op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Door het plaatsen van een bestelling op de website van Schetslijntje vzw gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.

Identiteit van de onderneming
Schetslijntje vzw
Jutestraat 8
9000 Gent
België

E-mail: joeri@Schetslijntje.be
Ondernemingsnummer 0792.337.867

Voorwaarden

Prijzen

Alle genoemde prijzen in de webwinkel van Schetslijntje vzw zijn in euro’s en exclusief verzendingskosten. Schetslijntje vzw is een kleine onderneming die valt onder de wetgeving waarbij BTW niet van toepassing is. Zolang de overeenkomst niet definitief tot stand is gekomen, is Schetslijntje vzw bevoegd de vermelde prijzen alsmede de voorwaarden te wijzigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst bij Schetslijntje vzw en de bestelling volledig heeft betaald. U gaat op het moment van het bevestigen van uw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Alle prijzen in de web-winkel en/of social media zijn onder voorbehoud van druk‐ en zetfouten. Voor de gevolgen van druk‐ en zetfouten zijn wij niet aansprakelijk.

Bestellen

Alle beschreven en afgebeelde artikelen op de website van Schetslijntje vzw die voorzien zijn van een bedrag, kunnen besteld worden in de webwinkel. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e‐mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, het factuurnummer en het afleveradres.

Ondanks dat Schetslijntje vzw gebruik maakt van een automatisch voorraadbeheersysteem kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht. In dit geval zal Schetslijntje vzw u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Alle in de webwinkel genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalen

Wanneer de bestelling via de webwinkel van Schetslijntje vzw plaatsvindt, dient u het totaalbedrag van uw bestelling, en (indien van toepassing) de verzendkosten, aan Schetslijntje vzw te voldoen, d.m.v. een online betaling via het opgegeven bankrekeningnummer. Zodra Schetslijntje vzw uw betaling heeft ontvangen, zal dit per e‐mail aan u worden bevestigd. Uiteraard streeft Schetslijntje vzw ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken.

Verzenden en verzendkosten

De standaard verzendkosten voor een bestelling op de website zijn €6,5. Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u van Schetslijntje vzw een e-mail met daarin de bevestigingvan de zending. Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. De artikelen worden met veel zorg en aandacht verzonden. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor de verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling. De leveringsplicht van Schetslijntje vzw volstaat, behoudens tegenbewijs, zodra het door Schetslijntje vzw geleverde pakket een keer aan de afnemer is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Onjuiste bezorging

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waarnodig aan te passen. Schetslijntje vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant.

Retourneren

Goederen kunnen door koper niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst blijkt dat de goederen beschadigd zijn of gebreken vertonen en dit binnen 8 dagen na ontvangst werd gemeld aan Schetslijntje vzw via mail (joeri@schetslijntje.be). U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Deze kosten bedragen circa 6,5 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Schetslijntje vzw behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel opzettelijk is beschadigd. Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn geretourneerd, geldt dat de zending door u is geaccepteerd.

Persoonlijke gegevens

Om de bestellingen te kunnen verwerken, zullen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een relatiebeheerprogramma van Schetslijntje vzw. Daarnaast worden uw gegevens door Schetslijntje vzw verwerkt voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toezenden van een nieuwsbrief. Mocht u deze e‐mails niet meer willen ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden. U gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteert Schetslijntje vzw bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de geldende wet‐ en regelgeving.

Aansprakelijkheid

Schetslijntje vzw is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door Schetslijntje vzw geleverde producten. Schetslijntje vzw kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een vertraagde levering en/of typefouten of onjuistheden in een door de klant ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van Schetslijntje vzw beperkt zich altijd tot het bedrag van de betreffende bestelling zonder de verzendkosten.

Afbeeldingen en artikelomschrijvingen

De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Schetslijntje vzw kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Schetslijntje vzw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Rechten op afbeeldingen

Alle getoonde afbeeldingen in de webwinkel, advertentie en/of de social media van Schetslijntje vzw mogen uitsluitend gebruikt worden door Schetslijntje vzw. Wanneer hier zonder toestemming gebruik van wordt gemaakt, worden hier kosten aan verbonden. Alle foto’s in de webwinkel, advertentie en/of social media zijn met toestemming geplaatst. Deze mogen uitsluitend gebruikt worden door Schetslijntje vzw.

Klachten

Schetslijntje vzw streeft naar tevreden klanten en zal dan ook altijd haar uiterste best doen om eventuele klachten die gegrond worden bevonden door Schetslijntje vzw naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht u vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan stellen wij het op prijs als u dit laat weten d.m.v. een e‐mail te versturen naar joeri@schetslijntje.be. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten te melden via het ODR‐platform van de Europese Commissie. Dit ODR‐platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.